Saalax Bukhaatir

#QuraanFormatFile SizePlaytimeOperations
1Al-Faatixamp3838,25 KB0:54Play Al-Faatixa Download Al-Faatixa
2Al-Baqaramp3103,23 MB1:52:45Play Al-Baqara Download Al-Baqara
3Al-Imranmp358,75 MB1:04:10Play Al-Imran Download Al-Imran
4An-Nisaamp361,01 MB1:06:39Play An-Nisaa Download An-Nisaa
5Al-Maidahmp344,85 MB48:59Play Al-Maidah Download Al-Maidah
6Al-Ancammp347,51 MB51:54Play Al-Ancam Download Al-Ancam
7Al-Acraafmp357,01 MB1:02:16Play Al-Acraaf Download Al-Acraaf
8Al-Anfalmp320,79 MB22:42Play Al-Anfal Download Al-Anfal
9Al-Towbahmp340,18 MB43:53Play Al-Towbah Download Al-Towbah
10Yuunasmp327,9 MB30:28Play Yuunas Download Yuunas
11Huudmp331,14 MB34:01Play Huud Download Huud
12Yuusufmp327,84 MB30:25Play Yuusuf Download Yuusuf
13Ar-Racadmp313,63 MB14:53Play Ar-Racad Download Ar-Racad
14Ibrahimmp314,87 MB16:14Play Ibrahim Download Ibrahim
15Al-Hijrmp311,5 MB12:34Play Al-Hijr Download Al-Hijr
16An-Naxlimp329,45 MB32:10Play An-Naxli Download An-Naxli
17Al-Israamp323,94 MB26:09Play Al-Israa Download Al-Israa
18Al-Kahfmp323,47 MB25:38Play Al-Kahf Download Al-Kahf
19Maryammp314,81 MB16:11Play Maryam Download Maryam
20Ta-Hamp319,47 MB21:16Play Ta-Ha Download Ta-Ha
21Al-Anbiyamp318,92 MB20:40Play Al-Anbiya Download Al-Anbiya
22Al-Xajjmp319,65 MB21:28Play Al-Xajj Download Al-Xajj
23Al-Muminuunmp317,13 MB18:43Play Al-Muminuun Download Al-Muminuun
24An-Nuurmp320,81 MB22:44Play An-Nuur Download An-Nuur
25Al-Furqaanmp314,13 MB15:26Play Al-Furqaan Download Al-Furqaan
26Ash-Shucaramp322,58 MB24:39Play Ash-Shucara Download Ash-Shucara
27An-Namalmp319,26 MB21:02Play An-Namal Download An-Namal
28Al-Qasasmp322,39 MB24:27Play Al-Qasas Download Al-Qasas
29Al-Cankabuutmp315,5 MB16:56Play Al-Cankabuut Download Al-Cankabuut
30Ar-Ruummp313,13 MB14:21Play Ar-Ruum Download Ar-Ruum
31Luqmaanmp38,45 MB9:14Play Luqmaan Download Luqmaan
32As-Sajadahmp36,76 MB7:23Play As-Sajadah Download As-Sajadah
33Axzaabmp321,73 MB23:44Play Axzaab Download Axzaab
34Al-Axzaabmp314,1 MB15:24Play Al-Axzaab Download Al-Axzaab
35Faatirmp313,87 MB15:09Play Faatir Download Faatir
36Yaasiinmp311,84 MB12:56Play Yaasiin Download Yaasiin
37Saffatmp316,95 MB18:31Play Saffat Download Saffat
38Saadmp313,34 MB14:34Play Saad Download Saad
39Az-Zumarmp321,29 MB23:15Play Az-Zumar Download Az-Zumar
40Ghafirmp321,65 MB23:39Play Ghafir Download Ghafir
41Fussilatmp313,18 MB14:24Play Fussilat Download Fussilat
42Ash-Shuuraamp314,18 MB15:29Play Ash-Shuuraa Download Ash-Shuuraa
43Az-Zukhrufmp315,79 MB17:15Play Az-Zukhruf Download Az-Zukhruf
44Ad-Dukhanmp36,9 MB7:32Play Ad-Dukhan Download Ad-Dukhan
45Al-Jaathiyahmp38,37 MB9:08Play Al-Jaathiyah Download Al-Jaathiyah
46Al-Axqaafmp39,84 MB10:45Play Al-Axqaaf Download Al-Axqaaf
47Muxammadmp39,34 MB10:12Play Muxammad Download Muxammad
48Al-Fatximp39,08 MB9:55Play Al-Fatxi Download Al-Fatxi
49Al-Xujuratmp35,74 MB6:16Play Al-Xujurat Download Al-Xujurat
50Qaafmp37,11 MB7:46Play Qaaf Download Qaaf
51Az-Zariyatmp36,61 MB7:13Play Az-Zariyat Download Az-Zariyat
52At-Tuurmp35,61 MB6:07Play At-Tuur Download At-Tuur
53An-Najmimp36,11 MB6:40Play An-Najmi Download An-Najmi
54Al-Qamarmp35,92 MB6:28Play Al-Qamar Download Al-Qamar
55Ar-Raxmanmp38,29 MB9:03Play Ar-Raxman Download Ar-Raxman
56Al-Waaqicahmp38,26 MB9:02Play Al-Waaqicah Download Al-Waaqicah
57Al-Xadiidmp39,68 MB10:35Play Al-Xadiid Download Al-Xadiid
58Al-Mujadilahmp38,08 MB8:49Play Al-Mujadilah Download Al-Mujadilah
59Al-Xashrimp37,45 MB8:08Play Al-Xashri Download Al-Xashri
60Al-Mumtaxinahmp35,84 MB6:23Play Al-Mumtaxinah Download Al-Mumtaxinah
61As-Saffmp33,61 MB3:56Play As-Saff Download As-Saff
62Al-Jumcahmp32,76 MB3:01Play Al-Jumcah Download Al-Jumcah
63Al-Munaafiquunmp33 MB3:17Play Al-Munaafiquun Download Al-Munaafiquun
64At-Taghabunmp33,9 MB4:15Play At-Taghabun Download At-Taghabun
65At-Talaqmp34,45 MB4:52Play At-Talaq Download At-Talaq
66At-Taxriimmp34,11 MB4:29Play At-Taxriim Download At-Taxriim
67Al-Mulkimp35,24 MB5:43Play Al-Mulki Download Al-Mulki
68Al-Qalammp35,66 MB6:11Play Al-Qalam Download Al-Qalam
69Al-Xaaqahmp34,84 MB5:17Play Al-Xaaqah Download Al-Xaaqah
70Al-Macaarijmp33,92 MB4:17Play Al-Macaarij Download Al-Macaarij
71Nuuxmp33,61 MB3:56Play Nuux Download Nuux
72Al-Jinnimp34,19 MB4:34Play Al-Jinni Download Al-Jinni
73Al-Muzzammilmp32,74 MB3:00Play Al-Muzzammil Download Al-Muzzammil
74Al-Muddaththirmp34,08 MB4:27Play Al-Muddaththir Download Al-Muddaththir
75Al-Qiyaamahmp33,03 MB3:18Play Al-Qiyaamah Download Al-Qiyaamah
76Al-Insaanmp34,11 MB4:29Play Al-Insaan Download Al-Insaan
77Al-Mursalaatmp33,84 MB4:12Play Al-Mursalaat Download Al-Mursalaat
78An-Nabamp33,45 MB3:46Play An-Naba Download An-Naba
79An-Naazicaatmp33,48 MB3:48Play An-Naazicaat Download An-Naazicaat
80Cabasamp32,53 MB2:46Play Cabasa Download Cabasa
81At-Takwiirmp31,82 MB1:59Play At-Takwiir Download At-Takwiir
82Al-Infitarmp31,5 MB1:38Play Al-Infitar Download Al-Infitar
83Al-Mutaffifiinmp33,5 MB3:50Play Al-Mutaffifiin Download Al-Mutaffifiin
84Al-Inshiqaaqmp31,98 MB2:10Play Al-Inshiqaaq Download Al-Inshiqaaq
85Al-Buruujmp32,16 MB2:22Play Al-Buruuj Download Al-Buruuj
86At-Taariqmp31,24 MB1:21Play At-Taariq Download At-Taariq
87Al-Aclaamp31,19 MB1:18Play Al-Aclaa Download Al-Aclaa
88Al-Ghashiyahmp31,61 MB1:45Play Al-Ghashiyah Download Al-Ghashiyah
89Al-Fajrimp32,63 MB2:53Play Al-Fajri Download Al-Fajri
90Al-Baladmp31,4 MB1:32Play Al-Balad Download Al-Balad
91Ash-Shamsimp3999,69 KB1:04Play Ash-Shamsi Download Ash-Shamsi
92Al-Laylmp31,4 MB1:32Play Al-Layl Download Al-Layl
93Ad-Duxaamp3810,69 KB0:52Play Ad-Duxaa Download Ad-Duxaa
94Ash-Sharximp3515,38 KB0:33Play Ash-Sharxi Download Ash-Sharxi
95At-Tiinmp3730,25 KB0:47Play At-Tiin Download At-Tiin
96AlCalaqmp31,24 MB1:21Play AlCalaq Download AlCalaq
97Al-Qadrimp3677,38 KB0:43Play Al-Qadri Download Al-Qadri
98Al-Bayinahmp31,69 MB1:51Play Al-Bayinah Download Al-Bayinah
99Az-Zalzalahmp3730,25 KB0:47Play Az-Zalzalah Download Az-Zalzalah
100Al-Caadiyatmp3973,25 KB1:02Play Al-Caadiyat Download Al-Caadiyat
101Al-Qaricahmp3757,81 KB0:48Play Al-Qaricah Download Al-Qaricah
102At-Takathurmp3649,81 KB0:42Play At-Takathur Download At-Takathur
103Al-Casrimp3326,38 KB0:21Play Al-Casri Download Al-Casri
104Al-Humazahmp3649,81 KB0:42Play Al-Humazah Download Al-Humazah
105Al-Fiilmp3569,38 KB0:36Play Al-Fiil Download Al-Fiil
106Quraishmp3487,25 KB0:31Play Quraish Download Quraish
107Al-Maacuunmp3595,81 KB0:38Play Al-Maacuun Download Al-Maacuun
108Al-Kowthatmp3299,94 KB0:19Play Al-Kowthat Download Al-Kowthat
109Al-Kaafiruunmp3487,25 KB0:31Play Al-Kaafiruun Download Al-Kaafiruun
110An-Nasrimp3406,81 KB0:26Play An-Nasri Download An-Nasri
111Al-Masadmp3461,38 KB0:30Play Al-Masad Download Al-Masad
112Al-Ikhlasmp3299,94 KB0:19Play Al-Ikhlas Download Al-Ikhlas
113Al-Falaqmp3434,38 KB0:28Play Al-Falaq Download Al-Falaq
114An-Naasmp3569,38 KB0:36Play An-Naas Download An-Naas
115Dua-Khatamul-Quraanmp322,52 MB24:36Play Dua-Khatamul-Quraan Download Dua-Khatamul-Quraan
X